Дорожня карта розвитку МСП Таврійського регіону

Цей документ був розроблений у 2016 році командою ГО «АРР ТОТГ» на основі опитувань і круглих столів з представниками малого та середнього підприємництва та місцевих органів влади, а також з урахуванням думки громадськості, в рамках однойменного проекту та за підтримки Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», яку реалізовував Форд Східна Європа та партнери.

Дорожня карта розвитку МСП Таврійського регіону об’єднує в собі заходи для декількох міст та районів. Оскільки Таврійський регіон не є об’єднаною громадою за законом, а є формальним утворенням за домовленістю голів міських, районних рад, що утворився для досягнення більшої економічної сталості регіону, то всі заходи, що є в Дорожній карті відносяться до всіх міст та районів, але будуть впроваджуватися через окремі Програми розвитку МСП для територіальних одиниць (додані до Бібліотеки). Програми розвитку МСП для міст Нової Каховки, Каховки, Бериславського та Каховського районів розроблені як проекти-пропозиції і частково або повністю ухвалені на голосуваннях місцевих рад. Окремої Програми розвитку МСП міста Берислав не розроблялося, т.я. це є місто районного значення і всі заходи Програми району відносяться і до Берислава.
Дорожня карта має заходи регіонального масштабу, які міські та районні адміністрації не мають права взяти на себе за територіальними повноваженнями. Тому регіональні заходи внесені в Програми розвитку МСП міст та районів, як заходи, що будуть мати часткове фінансування від територіальних одиниць, буде надаватися інформаційна та інституційна підтримка, але відповідальність впровадження лежить на громадському секторі. Громадським сектором виступають громадські організації, спілки підприємців регіону, бізнес-асоціації та окремі активісті, які не входять у організації. Головна відповідальність в таких заходах покладена га ГО «Агенцію регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад», як організацію, яка об’єднує всі територіальні одиниці для виконання оперативних завдань та досягнення цілей Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності Таврійського об’єднання територіальних громад,що був розроблений відповідно до Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області за підтримки проекту USAID «Економічний розвиток міст» у 2012 році. У разі недофінансування заходів, які заплановані як регіональні, від якоїсь з територіальних одиниць Таврійського регіону, дані заходи можуть виконуватися частково – з обмеженням території впровадження або зі зменшенням кількісних показників (зменшення аудиторії заході, інше).

 

Дорожня карта розвитку МСП Таврійського регіонуukУкраїнська