Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін

Книга «Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін» підготовлена колективом українських авторів та складається з двох частин. Перша частина є теоретичною та охоплює такі теми, як: поняття «соціальне підприємництво»; історичні віхи розвитку цієї діяльності у світі та Україні; місце інновації у соціальному підприємництві; характеристики соціальних підприємств в Європі, Великобританії, Німеччині та Україні; перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні. Друга частина — практична, тут зібрані практичні поради щодо створення соціального підприємства: розробка концепції соціального підприємства, елементи бізнес-планування, вибір оптимальної організаційно-правової форми для реєстрації соціального підприємства, вимірювання соціального впливу діяльності. Книга також містить опис діяльності різноманітних українських соціальних підприємств для ознайомлення з їх досвідом, труднощами та досягненнями у роботі.

Представлені в книзі матеріали можуть бути корисними для соціальних підприємців чи тих, хто планує створити соціальне підприємство, представників усіх трьох секторів економіки (держави, приватного та неприбуткового сектору), і під час викладання соціального підприємництва.

Це видання було підготовлене до друку Громадською організацією «СОЦІУМ-ХХІ» в рамках проекту «Соціальне підприємництво як інноваційний механізм вирішення питань суспільного розвитку», що реалізується Фондом Східна Європа спільно з ChildFund Deutschland e.V. та є частиною програми «Сприяння розвитку міжсекторного партнерства в цілях захисту інтересів дітей: долучення ВПО до активних учасників процесу». Проект виконується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

 

Book_sotsialne-pidpryyemnytstvo_pidruchnykukУкраїнська